Akademicka klasa językowa w Gimnazjum nr 18 w Lublinie

12.09.2016

9 września 2016 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS została podpisana umowa partnerska między Gimnazjum nr 18 w Lublinie, a Wydziałem Humanistycznym UMCS. W ramach umowy Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS będzie sprawował patronat nad akademicką klasą językową w Gimnazjum nr 18. Akademicka klasa dwujęzyczną to innowacja pedagogiczna, w której nauczanie w szkole połączone jest z komponentem akademickim, realizowanym podczas zajęć na Uczelni w formie prezentacji, warsztatów, pokazów.

Fot. Dariusz Raczkowski.