8. Rajd Lubelszczyzna Nieznana

21.11.2018

17 listopada 2018 roku odbył się 8. Rajd Lubelszczyzna Nieznana, zorganizowany przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich Lublin i Koło Metodologiczne Historyków UMCS. Głównym zamierzeniem uczestników była wędrówka śladami wizyt młodej Marii Skłodowskiej, Patronki naszej Uczelni, w dobrach rodzinnych w Zwoli i okolicach. Ale nie zabrało też innych atrakcji historyczno-turystycznych. Szczegółowa relacja dostępna jest w załączniku >>>.
Fot. Paulina Litka (KMH UMCS).