70 lat archeologii UMCS w dokumentach

05.11.2015

Galerię tworzą materiały nawiązujące do przełomowych momentów przemian od Katedry Prehistorii do Instytutu Archeologii – od pierwszych wzmianek o konieczności obsadzenia Katedry zapisanych w protokołach z posiedzeń Rady Wydziału Przyrodniczego UMCS z 1945 roku po nominację dyrektora Instytutu na kadencję 2014-2018. Pełny tekst stanowiący zarys dziejów obecnego Instytut Archeologii uznajduje się na stronie jubileuszu "70 lat archeologii w UMCS" w zakładce "Historia". *Oryginały protokołów oraz zdjęcie E. Konika pochodzą z Archiwum UMCS; zdjęcie H. Zinsa za http://www.bu.kul.pl/art_11334.html; pozostały materiał – o ile nie podpisano szczegółowo – pochodzi ze zbiorów archiwalnych Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie.