Szkolenie dla Studentów lat pierwszych organizowane przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów

25.11.2016

W dniu 17 listopada odbyło się Szkolenie dla Studentów lat pierwszych organizowane przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów. Tematyką szkolenia były prawa i obowiązki studenta, zasady obowiązujące na Wydziale oraz zasady przyznawania świadczeń materialnych dla Studentów. Dziękujemy za liczną obecność.

fot. Krzysztof Trojnar