Spotkanie Władz WFiS ze Studentami

16.04.2018

W dniu 11 kwietnia 2018 r., odbyło się spotkanie Dziekana WFiS dr. hab. Andrzeja Ostrowskiego oraz Pani Prodziekan ds. studenckich dr hab. Urszuli Kusio, prof. nadzw. ze studentami Wydziału FiS. Celem spotkania było podsumowanie tegorocznych Drzwi Otwartych oraz podziękowanie studentom za aktywny udział i zaangażowanie w organizację tego wydarzenia. Studenci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.