Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Lorka

28.09.2021

W dniu 28 września 2021 r. o godz. 11:00 w Sali Rady Instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Lorka. Temat rozprawy doktorskiej: „Ochrona ludzi starszych na podstawie krajowego systemu prawnego."