PsychoKino: Niemiłość

13.04.2018

PsychoKino - daje do myślenia! "Dzikie róże" (2017) Anny Jadowskiej (11 IV 2018). PsychoKino to cykl spotkań filmowych organizowanych przez Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS dla społeczności akademickiej i Lublina. Filmom towarzyszy dyskusja ekspertów na temat kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, relacjami i samopoznaniem.