Konferencja „Myśl filozoficzno-społeczna w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej”

20.09.2018

Galeria zdjęć z międzynarodowej konferencji „Myśl filozoficzno-społeczna w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej” zorganizowanej przez Zakład Etyki Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 13-14 IX 2018.

fot. Krzysztof Trojnar