Immatrykulacja WFiS 2018/19

05.10.2018

Uroczysta Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Filozofii i Socjologii.

fot. Krzysztof Trojnar