Debata PTF - Jak odbieramy sztukę współczesną?

12.06.2019

W debacie udział wzięli:
prof. dr hab. Bohdan Dziemidok
prof. dr hab. Dobrosław Bagiński
prof. dr hab. Piotr Francuz (KUL)
prof. dr hab, Sławomir Marzec (ASP Warszawa)
dr Rafał Czekaj (UMCS)
Waldemar Tatarczuk (galeria Labirynt);
(fot.: Hanna Bytniewska).