"Aktualne Wyzwania Rynku Pracy" - konferencja

28.05.2019

Konferencja "Aktualne Wyzwania Rynku Pracy" odbyła się na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS 23 maja 2019 roku.

Fot.: Krzysztof Trojnar