13. Konferencja Sprawozdawcza Wydziału Chemii

13.02.2013

Zdjęcia z Wydziałowej Konferencji Sprawozdawczej z badań za 2010 rok (10-11 lutego 2011 r.). fot. Ryszard Filipowski