Uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych na WBiB

30.06.2020