Debata „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki” (05.03.2014)

06.03.2014

Podczas debaty została podjęta dyskusja mająca na celu wypracowanie stanowiska dotyczącego stworzenia mechanizmów efektywnego ukierunkowania procesu kształcenia w szkołach wyższych na potrzeby rynku pracy. Omówione zostały także kwestie współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym pod kątem nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Efekty tych rozmów zostaną przedstawione podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Fot. Aneta Adamska