Zjazd Absolwentów UMCS 2014

14.06.2014

Wzruszające spotkania po latach z profesorami i kolegami z roku, wspólne fotografie i zwiedzanie wydziałów... Absolwenci UMCS przyjechali na swój wielki ogólnopolski Zjazd!