XVI Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w Języku Angielskim

10.03.2014

8 marca 2014 r. studenci Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS po raz kolejny wzięli udział w XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w Języku Angielskim. Nasi słuchacze przedstawili współczesną interpretację sztuki „Sen nocy letniej”.

Akcja dzieje się w Nowym Jorku, m.in. w Central Parku, ale problemy, jakim musieli stawić czoła starożytni bohaterowie sztuki, są nadal aktualne.

Występ został uwieńczony sukcesem w postaci III nagrody w kategorii zespołowej.

Anna Dunin-Dudkowska

Fot. Wiaczesław Kostko