Wyjazd studyjny do Brukseli

12.05.2015

W dniach 4-8 maja br. studenci specjalizacji „Przygotowanie do zawodu tłumacza w zakresie tłumaczenia symultanicznego”, realizowanej w ramach projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, odbyli wizytę studyjną w Brukseli.

fot. Biuro projektu