Warsztaty: Wielkanocna pisanka. Symbolika i tradycje

11.04.2014

10 kwietnia 2014 r. pochodzący z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Uzbekistanu studenci Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców mieli okazję zapoznać się z tradycją zdobienia Wielkanocnych jajek, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Słuchaczka podyplomowych studiów w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, p. Anna Choma-Suwała, przedstawiła prezentację ilustrującą symboliczne znaczenie wzorów wykorzystywanych do dekorowania pisanek, a następnie poprowadziła warsztaty, w trakcie których studenci poznali technikę zdobienia jajek. Mieli do dyspozycji wosk pszczeli, farbki oraz specjalne pisaki, którymi nanosili wzory na skorupki jajek. Przygotowane pisanki świadczą o bogatej wyobraźni i artystycznych zdolnościach ich twórców.

Tekst i zdjęcia - Wiaczesław Kostko