IV Rocznica Inauguracji Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UMCS „Alter Idem”

16.05.2014

Piknik Integracyjny odbył się 15 maja 2014 r. na Placu Marii Curie-Skłodowskiej. Poprzedził go panel ekspercki podsumowujący projekt „Przyjazny Uniwersytet”, w którym udział wzięli przedstawiciele uczelni wyższych. Głównym celem wydarzenia była integracja środowiska akademickiego wokół zagadnienia niepełnosprawności. W programie znalazła się m.in. tematyka dotycząca wsparcia studentów doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego w środowisku akademickim.

Zwieńczeniem jubileuszu był występ Teatroterapii Lubelskiej „Spowiedź w drewnie”, który odbył się w Sali Widowiskowej ACK UMCS „Chatka Żaka”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk.

Fot. Robert Frączek