15.05.1979 r. – uruchomienie implantora jonów w Zakładzie Fizyki Jądrowej

03.01.2014