Akademicka klasa językowa - podpisanie umowy

27.10.2016

Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS, kierowany przez prof. dr hab. Jarosława Krajkę, objął patronat nad akademicką klasą językową w Gimnazjum nr 18 w Lublinie. 9 września 2016 r. w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS została podpisana umowa partnerska między Gimnazjum nr 18 w Lublinie, reprezentowanym przez Dyrektora mgr. Marka Krukowskiego, a Wydziałem Humanistycznym UMCS, reprezentowanym przez Dziekana, dr. hab. Roberta Litwińskiego, prof. nadzw. (Fot. Dariusz Raczkowski)