Wizyta dra Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin

08.02.2021

Fot. Patryk Topolski