Warsztaty animacji poklatkowej w Przestrzeni Działań Wizualnych ACK UMCS "Chatka Żaka" - 21.10.2016 r.

26.10.2016

Uczestnikami warsztatów byli słuchacze II roku Grafiki, Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania. Warsztat prowadziła Ola Pietruk, Mieczysława Goś oraz Edyta Lisek-Lubaś.