Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezydenta Miasta Lublin

15.09.2022