Stop! (nie)pełnosprawni na drodze

12.02.2016

Film powstał dzięki współpracy Fundacji Teatroterapia Lubelska, TV UMCS, ACK UMCS "Chatka Żaka "oraz Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS. Wystąpili w nim aktorzy z Fundacji Teatroterapia Lubelska - Anna Siwko i Arthur Heldut-Tarnasiewicz. Film jest końcowym efektem projektu o tematyce: „Kochasz? Stop wariatom drogowym. Niepełnosprawni na drodze”. Został zrealizowany ze środków Fundacji PZU w ramach konkursu grantowego dla pracowników „Wolontariat to radość działania”. Projekt uzyskał w ocenie komisji konkursowej najwięcej punktów i powstawał w grudniu 2015 oraz w styczniu 2016 roku. Koordynatorem projektu jest Marek Budzyński. Zabezpieczenie planu zapewniła Komenda Miejska Policji w Lublinie. Fot. Kaja Kurczuk.