Lubelskie Dni Kultury Studenckiej - Kozienalia 2017

29.05.2017

Ekipy TV UMCS przy pracy podczas Lubelskich Dni Kultury Studenckiej 2017 r.