Wizyta studentów z Poczdamu (15-16.02.2017)

18.02.2017

(zdjęcia: https://www.facebook.com/lingwistykaumcs)