Wystawa pokonkursowa

13.12.2019

Wybrane prace uczniów zgłoszone do VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ROSJA W ZWIERCIADLE SYMBOLI ARCHITEKTURY” organizowanego przez Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS.