Promocja kierunków matematycznych, technicznych, przyrodniczych - 24.02.2014 r. (Aula Wydziału Chemii UMCS)

27.02.2014

Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, technicznych, przyrodniczych” - 24.02.2014 r. (Aula Wydziału Chemii UMCS). Spotkanie zorganizowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS promowali: dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw. - prodziekan Wydziału, dr Marcin Denkowski (Instytut Informatyki UMCS), mgr Krzysztof Dmitruk (Instytut Informatyki UMCS), mgr Juliusz Ciemniewski (Instytut Fizyki UMCS) oraz mgr Krzysztof Kiszczak (Instytut Fizyki UMCS).