Funkcjonowanie Uczelni w dniach 24.12.2016-1.01.2017

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS nr 17/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. informujemy, że okres od 24 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. to dni wolne od pracy dla wszystkich pracowników Uniwersytetu. W tym czasie Dziekanat Wydziału będzie nieczynny.

Przypominamy także, że zgodnie z Pismem okólnym Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od dnia 22 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. trwają wakacje zimowe dla studentów UMCS.

Wszystkim życzymy spokojnego odpoczynku i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    15 grudnia 2016