Frakcja Sucha z UMCS w międzynarodowych konkursach sztuki

Tytuł projektu: „Frakcja Sucha z UMCS w międzynarodowych konkursach sztuki”

Nr umowy: W105; MNISW/2020/144/DIR/NN4

Jednostka organizacyjna: Wydział Artystyczny

Wartość projektu: 187 476,13 PLN

Termin realizacji: 15.09.2019 - 30.06.2020

    Autor
    Dorota Obydź