Informacja czy manipulacja? Gra słowami w reklamie prasowej

15.05.2019