Formularze do pobrania

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu komercyjnego wykonywania zleconych prac badawczych realizowanych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie udostępniamy nowe druki do pobrania.