Fizyka techniczna

Rejestracja od 30 stycznia - link


Fizyka techniczna, studia stacjonarne II stopnia, rekrutacja zimowa

Profil kształcenia: ogólnoakademicki, czas trwania: 3 semestry

Opis kierunku

Na tym kierunku możesz poszerzyć wiedzę w zakresie fizyki technicznej. Poznasz zaawansowane narzędzia, programy oraz systemy informatyczne, które wykorzystuje się we współczesnej fizyce, technologii czy medycynie. Oprócz praktyki będzie dużo teorii z klasycznych obszarów fizyki (fizyka fazy skondensowanej, mechanika kwantowa czy fizyka jądrowa) oraz oczywiście elementy matematyki. Będzie też miejsce na eksperymenty, poznanie zaawansowanych technik pomiarowych i obsługę zaawansowanej i specjalistycznej aparatury pomiarowej. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą Ci później pewnie wejść na rynek pracy – to pracodawcy będą szukać Ciebie, a nie Ty ich.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności. Profilowanie wykształcenia odbywa się poprzez wybór przedmiotów w ramach trzech bloków zajęć: grupa medyczna, grupa optometrii, grupa ciała stałego oraz poprzez wybór przedmiotów spośród obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych.

Co po studiach?

Z tym dyplomem możesz zarówno kontynuować karierę naukową i znaleźć zatrudnienie na uczelni, jak również pracować w sektorze prywatnym czy publicznym. Instytucje badawcze, przemysłowe, centra rozwojowe – to przykładowe miejsca, w jakich znajdziesz zatrudnienie. Jako fizyk medyczny znajdziesz też zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Fizycy techniczni pożądani są też w specjalistycznych laboratoriach policyjnych czy instytucjach wojskowych.

Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów maturalnych, koła matematycznego dla olimpijczyków czy organizacja „Potyczek matematycznych” dla szkół ponadgimnazjalnych,
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
 • staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+, Tempus, Sokrates i MOST),
 • profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki lub fizyki technicznej lub inżynierii nowoczesnych materiałów lub chemii lub nauczania fizyki i informatyki lub nauczania matematyki i informatyki lub kierunku pokrewnego (w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, oraz inżynieryjno-technicznych).

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Rejestracja od 30 stycznia w systemie rekrutacja.umcs.pl

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia II stopnia ma obowiązek, w terminie i formie wskazanymi w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacyjnego, uzupełniony i podpisany.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.
 • Kserokopia indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów; dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS, poświadczona klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.
 • Jedna fotografia (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35x45 mm). Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii: zdjęcie ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Ma też być wykonane na jednolitym jasnym tle, odwzorowywać naturalny kolor skóry, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii.

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty można dostarczyć:

 • pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej); kopertę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku;
 • osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata).

Miejsce przyjmowania dokumentów:

 • drogą pocztową:
  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
  ul. Radziszewskiego 10
  20-031 Lublin
   
 • osobiście:
  Instytut Informatyki (budynek D) – Biblioteka Wydziału MFI (parter)
  wejście od ul. Akademickiej i od pl. Marii Curie-Skłodowskiej
  w godz. 9:00–14:00

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

www.mfi.umcs.pl

Mapa Miasteczka Akademickiego UMCS