Fizyka jest OK!

"Fizyka jest OK!" - akcja popularyzująca fizykę skierowana do szkół średnich Lubelszczyzny. Pragnąc rozbudzić wśród młodzieży ciekawość świata oraz wytłumaczyć zjawiska występujące w otaczającym nas świecie pragniemy zachęcić Państwa do udziału w naszej akcji: „Fizyka jest OK!”. W ramach tej akcji w Instytucie Fizyki odbędzie się szereg wykładów popularyzujących fizykę, a także będzie udostępniona tzw. I pracownia fizyczna, gdzie uczniowie będą mogli przeprowadzić proste eksperymenty oraz wyznaczyć wiele wielkości fizycznych. Mamy nadzieję, że zarówno wykłady jak i zajęcia w laboratorium będą dopełnieniem i rozszerzeniem materiału z fizyki, jaki uczniowie poznają na zajęciach w szkole średniej. Udział w proponowanych zajęciach w Instytucie Fizyki UMCS powinien również ułatwić pracę dydaktyczną nauczycielom podczas kształcenia fizyki w szkołach średnich. Prosimy o rozpropagowanie idei tej akcji, wraz z tematami wykładów i zajęć laboratoryjnych, wśród nauczycieli oraz uczniów. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 


 2017/2018


Oferta zajęć dla szkół średnich

Wszelnich informacji udziela i zapisy na zajęcia przyjmuje dr Artur Markowski.

tel. 605 447 636 (sms), (81) 537-5032

e-mail: artur.markowski@poczta.umcs.lublin.pl


  2016/2017


Wykłady, będą odbędą w wybrane dni w Auli Instytutu Fizyki UMCS (I piętro, budynek B - „Średnia fizyka” – wejście do budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Radziszewskiego).

Tematy wykładów:

1. Izotopy promieniotwórcze w środowisku - dr Zbigniew Surowiec – (14.12.2016 r., godz. 13.00 – 90 min.)

2. Jak Archimedes przyczynił się do pomiaru ładunku elementarnego - dr hab. Tomasz Kwapiński – (12.01.2017 r., godz. 11.15 - 60 min.)

Pracownie Instytutu Fizyki będą dostępne do końca akademickiego semestru zimowego (01.02.2017 r.). Ze względu na specyficzny charakter laboratoriów oraz ograniczona liczbę osób, która może w nich przebywać, terminy zajęć proszę uzgadniać z osobami prowadzącymi zajęcia na konkretnych pracowniach (emaile/ telefony przy nazwisku prowadzącego pracownię - poniżej).

Tematyka zajęć na pracowni:

1. Mechanika i termodynamika – dr Anna Smolira (tel. 81 5376130, e-mail: Anna.Smolira@poczta.umcs.lublin.pl).

a) kinematyka i dynamika oraz zasady zachowania - przypomnienie podstawowych informacji o ruchach oraz zasad zachowania pędu i energii, pomiary: przyspieszenia ziemskiego, okresu drgań wahadeł, np. wahadła sprężynowego, wahadła wychylnego oraz sprawdzenie doświadczalne zasad zachowania.

b) Badanie własności powietrza i cieczy - pomiar gęstości powietrza, prędkości fal głosowych w powietrzu oraz pomiary lepkości cieczy i napięcia powierzchniowego.

2. Optyka i fizyka współczesna – dr Artur Markowski (tel. 81 5375032, e-mail: Artur.Markowski@umcs.lublin.pl).

a) Optyka geometryczna i falowa.

b) Współczesne aspekty fizyki: widmo promieniowania, efekt fotoelektryczny itd..

3. Elektryczność i magnetyzm – dr hab. Andrzej Pelc (tel. 81 5376178, e-mail: Andrzej.Pelc@poczta.umcs.lublin.pl).

a) Pole elektrostatyczne i magnetyczne (np. pomiar rozkładu natężenia pola elektrostatycznego i indukcji pola magnetycznego).

b) Prawa i zjawiska związane z przepływem prądu elektrycznego (np. pomiar oporu elektrycznego i siły elektromotorycznej, zjawisko elektrolizy, zjawisko termoelektryczne).


 2015/2016 r.


Wykłady, będą odbędą w wybrane dni stycznia 2016 r. o godzinie 16.15 w Auli Instytutu Fizyki UMCS (I piętro „średnia fizyka” – budynek Instytutu Fizyki od strony ul. Radziszewskiego).

Tematy wykładów: 

1. Elektryczne źródła światła - od lampy łukowej do diody LED – prof. dr hab. Mirosław Załużny – 12.01.2016 r.

2. 1001 świetlnych twarzy naszej Gwiazdy w koronie – dr Jerzy Kraśkiewicz – 20.01.2016 r.

3. Tajemnice Układu Słonecznego – prof. dr hab. Krzysztof Murawski – 27.01.2016 r.

Pracownie Instytutu Fizyki będą dostępne do końca akademickiego semestru zimowego (02.02.2016 r.).  Ze względu na specyficzny charakter laboratoriów oraz ograniczona liczbę osób, która może w nich przebywać, terminy zajęć proszę uzgadniać z osobami prowadzącymi zajęcia na konkretnych pracowniach (emaile/ telefony przy nazwisku prowadzącego pracownię - poniżej).

Tematyka zajęć na pracowni:

1. Mechanika i termodynamika – dr Anna Smolira (tel. 81 5376130, e-mail: Anna.Smolira@poczta.umcs.lublin.pl).

a) kinematyka i dynamika oraz zasady zachowania -  przypomnienie podstawowych informacji o ruchach oraz zasad zachowania pędu i energii, pomiary: przyspieszenia ziemskiego, okresu drgań wahadeł, np. wahadła sprężynowego, wahadła wychylnego oraz sprawdzenie doświadczalne zasad zachowania.

b) Badanie własności powietrza i cieczy -  pomiar gęstości powietrza, prędkości fal głosowych w powietrzu oraz pomiary lepkości cieczy i napięcia powierzchniowego.  

2. Optyka i fizyka współczesna – dr Artur Markowski (tel. 81 5375032, e-mail: Artur.Markowski@umcs.lublin.pl).

a) Optyka geometryczna i falowa.

b) Współczesne aspekty fizyki:  widmo promieniowania, efekt fotoelektryczny itd..

3. Elektryczność i magnetyzm – dr hab. Andrzej Pelc (tel. 81 5376178, e-mail: Andrzej.Pelc@poczta.umcs.lublin.pl).

a) Pole elektrostatyczne i magnetyczne (np. pomiar rozkładu natężenia pola elektrostatycznego i indukcji pola magnetycznego).

b) Prawa i zjawiska związane z przepływem prądu elektrycznego (np. pomiar oporu elektrycznego i siły elektromotorycznej, zjawisko elektrolizy, zjawisko termoelektryczne).

Z wyrazami szacunku, 

Dr hab. Andrzej Pelc 

Z-ca Dyrektora Instytutu Fizyki 


   2015 r.


Proponowany harmonogram wykładów:

Wykłady, będą odbędą się cyklicznie w piątki o godzinie 17.00 w Auli Instytutu Fizyki UMCS (I piętro „średnia fizyka” – budynek Instytutu Fizyki od strony ul. Radziszewskiego).

1. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) warstwa po warstwie – dr W. Berej, M. Budziński  (27.02.2015 r.),

2. Białe diody LED – prof. dr hab. M. Załużny – (6.03.2015 r.),

3. Świat w nanoskali - skaningowa mikroskopia tunelowa – dr hab. M. Krawiec – (13.03.2015 r.)

4. Astrofizyka gromad kulistych – prof. dr hab. S. Hałas, dr T. Pieńkos – (20.03.2015 r.) 

Pracownie Instytutu Fizyki będą dostępne do końca akademickiego semestru zimowego (25.01.2013).  Ze względu na specyficzny charakter laboratoriów oraz ograniczona liczbę osób, która może w nich przebywać, terminy zajęć proszę uzgadniać z osobami prowadzącymi zajęcia na konkretnych pracowniach (emaile/telefony przy nazwisku prowadzącego pracownię).


Tematyka zajęć na pracowni: 

1. Mechanika i termodynamika – dr Anna Smolira (tel. (81) 537-6130, e-mail: Anna.Smolira@poczta.umcs.lublin.pl). 

a) kinematyka i dynamika oraz zasady zachowania -  przypomnienie podstawowych informacji o ruchach oraz zasad zachowania pędu i energii, pomiary: przyspieszenia ziemskiego, okresu drgań wahadeł, np. wahadła sprężynowego, wahadła wychylnego oraz sprawdzenie doświadczalne zasad zachowania. 

b) Badanie własności powietrza i cieczy -  pomiar gęstości powietrza, prędkości fal głosowych w powietrzu oraz pomiary lepkości cieczy i napięcia powierzchniowego. 

2. Optyka i fizyka współczesna – dr Artur Markowski (tel. (81) 537-5032, e-mail: Artur.Markowski@umcs.lublin.pl). 

a) Optyka geometryczna i falowa. 

b) Współczesne aspekty fizyki:  widmo promieniowania, efekt fotoelektryczny itd.. 

3. Elektryczność i magnetyzm – dr hab. Andrzej Pelc (tel. (81) 537-6178, e-mail: Andrzej.Pelc@poczta.umcs.lublin.pl). 

a) Pole elektrostatyczne i magnetyczne (np. pomiar rozkładu natężenia pola elektrostatycznego i indukcji pola magnetycznego). 

b) Prawa i zjawiska związane z przepływem prądu elektrycznego (np. pomiar oporu elektrycznego i siły elektromotorycznej, zjawisko elektrolizy, zjawisko termoelektryczne). 

 

Z wyrazami szacunku, 

Dr hab. Andrzej Pelc 

Z-ca Dyrektora Instytutu Fizyki 


 2013/2014 


Proponowany harmonogram wykładów:

Ciemna materia i ciemna energia we Wszechświecie - 15.11.2013 r. (sala FIV)
Tajemnice Układu Słonecznego - 22.11.2013 r. (sala FIV)
Nasza gwiazda - Słońce - 06.12.2013 r. (Aula Fizyki)
Czarne dziury inna strona nieskończoności - 13.12.2013 r. (Aula Fizyki)
Kosmiczne potwory - 10.01.2014 r. (Aula Fizyki)
Helioinformatyka - wykorzystanie narzędzi informatycznych do badania Słońca - 17.01.2014 r.(Aula Fizyki)
Walka o jasność, czyli specjalne folie w monitorach LCD - dr Waldemar Berej - 14.02.2014 r. (Aula Fizyki)
Ciężkie życie cząstek elementarnych za sprawą Higgsa - dr Jerzy Kraśkiewicz - 21.02.2014 r .(Aula Fizyki)
Patenty i wynalazki - kilka zaskakująco prostych wynalazków, które wpłynęły znacząco na rozwój nauki oraz podniosły komfort naszego życia - dr Bożena Zgardzińska - 28.02.2014 r. (Aula Fizyki)
Halo - czy już je widzieliście? O częstych, a mało znanych zjawiskach optycznych - dr Waldemar Berej - 07.03.2014 r. (Aula Fizyki)

Sala FIV - parter „Średnia Fizyka”.
Aula Instytutu Fizyki – I piętro „Średnia Fizyka”.

Pracownie Instytutu Fizyki będą dostępne we wtorki i piątki do 20.01.2013 r. Ze względu na specyficzny charakter laboratoriów oraz ograniczona liczbę osób, która może w nich przebywać, terminy zajęć proszę uzgadniać z osobami prowadzącymi zajęcia na konkretnych pracowniach (emaile/ telefony przy nazwie pracowni).

Tematyka zajęć na pracowni:

1. Mechanika i termodynamika – dr Bożena Zgardzińska (tel. (81) 537-6286, e-mail: bozena.zgardzinska@poczta.umcs.lublin.pl).

a) "Kinematyka i dynamika oraz zasady zachowania" - przypomnienie podstawowych informacji o ruchach oraz zasad zachowania pędu i energii, dokonanie pomiaru przyspieszenia ziemskiego, pomiaru okresu drgań wahadeł, np. wahadła sprężynowego, wahadła wychylnego oraz sprawdzenie doświadczalne zasad zachowania.

b) "O powietrzu i cieczach - badania wybranych własności" - pomiar gęstości powietrza, prędkości fal głosowych w powietrzu oraz pomiary lepkości cieczy i napięcia powierzchniowego.


2. Optyka i fizyka współczesna – dr Marcin Turek (tel. (81) 537-6213, e-mail: mturek@kft.umcs.lublin.pl).

a) Optyka geometryczna i falowa.

b) Współczesne aspekty fizyki: widmo promieniowania, efekt fotoelektryczny itd..


3. Elektryczność i magnetyzm – dr hab. Andrzej Pelc (tel. (81) 537-6178, e-mail: Andrzej.Pelc@poczta.umcs.lublin.pl).

a) Pole elektrostatyczne i magnetyczne (np. pomiar natężenia pola elektrostatycznego i indukcji pola magnetycznego).

b) Prawa i zjawiska związane z przepływem prądu elektrycznego (np. pomiar oporu elektrycznego i siły elektromotorycznej, zjawisko elektrolizy).