Fizyka, Fizyka techniczna

Fizyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Niektórzy opisują świat za pomocą słów czy obrazów. Ty wolisz to robić za pomocą ścisłych wzorów. Na lekcjach fizyki zawsze brakowało Ci tablicy do rozpisania wszystkich swoich obliczeń. Każde zadanie potrafisz rozwiązać co najmniej na pięć sposobów i każdy z nich daje prawidłowy wynik. Już w liceum zbiłeś mały majątek, udzielając korepetycji z przedmiotów ścisłych (także wyższym od siebie rocznikom). Na tym kierunku poznasz podstawy teoretyczne i eksperymentalne współczesnej fizyki, a w wydziałowych laboratoriach będziesz mógł przeprowadzić eksperymenty w praktyce. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z czterech specjalności:

 • biofizyka molekularna i medyczna:

Specjalność dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą biofizyką. Zagłębisz się w zagadnienia biochemii, anatomii czy metody diagnostyki medycznej. Poznasz też aparaturę stosowaną np. w badaniach biotechnologicznych. 

 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna:

Wszystko, co wiąże się z energetyką jądrową. Poznasz budowę i zasadę działania elektrowni jądrowej oraz zasady bezpiecznego stosowania materiałów promieniotwórczych. Zapoznasz się także z metodami diagnostyki medycznej stosującej metody jądrowe. 

 • fizyka doświadczalna:

Specjalność dla studentów z zacięciem do eksperymentów i pomiarów. Zdobędziesz tu przede wszystkim umiejętności praktyczne, w tym te dotyczące zestawiania aparatury pomiarowej i przeprowadzania za jej pomocą badań i obserwacji. W programie tej specjalności znajdują się między innymi takie przedmioty, jak: elektronika i automatyka pomiarów, numeryczne opracowanie wyników pomiarów oraz specjalistyczne pracownie. 

 • fizyka teoretyczna i astrofizyka:

Specjalność dla tych, którzy lubią łączyć teorię z praktyką. Będziesz się uczył rozwiązywania problemów fizycznych z wykorzystaniem narzędzi teoretycznych. Poznasz nie tylko różne metody obliczeniowe fizyki, ale też teorie związane z mechaniką ośrodków ciągłych, astrofizyką czy fizyką jądra i cząstek elementarnych. 

Co po studiach?

Możesz poszerzać swoją wiedzę na studiach II stopnia w dziedzinach powiązanych z fizyką, ale nie tylko. Z dyplomem fizyka pracę znajdziesz np. jako pracownik naukowy na wyższych uczelniach, w instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych. Możesz też pracować jako specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Twoja wiedza będzie przydatna także w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych.

Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w ramach kół naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • działalność w Samorządzie Studentów, 
 • działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów maturalnych, zaangażowanie w działalność koła fizycznego oraz organizacja zajęć i spotkań z uczniami,
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
 • staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+, Tempus, Sokrates i MOST),
 • profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.

Fizyka techniczna - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Lubisz czasem poteoretyzować, ale w nauce zdecydowanie wolisz praktykę, doświadczenia i ścisłe wykorzystanie nabytej wiedzy. Fizyka interesuje Cię więc w jak najbardziej praktycznym ujęciu. Chcesz po prostu poznać niezbędne do pracy programy (takie jak np. AutoCad, MathCad, LabView, MatLab), obsługę nowoczesnych urządzeń, przydatnych technologii informatycznych oraz zasady działania skomplikowanej aparatury badawczej. W obecnych czasach jest to niezbędne do efektywnej pracy fizyka. Oczywiście oprócz tej całej praktyki Twoja głowa musi pomieścić i ze zrozumieniem przyjąć odpowiednią porcję teorii: zarówno w dziedzinie fizyki, jak i dużej dawki matematyki. Wiesz jednak, że na rynku pracy wyjdzie Ci to tylko na dobre. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z trzech specjalności:
 
•fizyka medyczna:
Zastosowanie metod fizycznych w medycynie. Poznasz urządzenia stosowane w diagnostyce (np. USG, tomografia, rezonans) i terapii medycznej (np. urządzenia rentgenowskie i jądrowe), dowiesz się także, jak z nich bezpiecznie korzystać. Czekają Cię też podstawy anatomii i fizjologii człowieka, optyki i jej zastosowanie w optometrii. Wiedzę praktyczną zdobędziesz w pracowni klinicznej wyposażonej w aparaturę medyczną. 
 
•nowoczesne materiały i techniki pomiarowe:
Specjalizacja dla tych, którzy interesują się procesami technologicznymi tworzenia nowych materiałów oraz pracą laboratoryjną. Zetkniesz się tu z nowoczesnymi materiałami i technikami pomiarowymi. Czekają Cię ciekawe wykłady dotyczące technologii wysokiej próżni, nanofotoniki, bionanotechnologii itp. Będziesz miał dostęp do pracowni specjalistycznych i poznasz podstawy praktycznej obróbki mechanicznej materiałów. 
 
•fizyka komputerowa: 
Zastosowanie informatyki w rozwiązywaniu problemów fizycznych, m.in. algorytmy w fizyce komputerowej, metody numeryczne i modelowanie profesów fizycznych, informatyka kwantowa. Dużo przedmiotów praktycznych, podczas których zagłębisz się w takie tematy, jak np. mikrokontrolery i ich zastosowanie, interfejsy i sterowanie systemami kontrolno-pomiarowymi, inżynierskie programy użytkowe, modelowanie i symulacje układów technicznych, metody przetwarzania i wizualizacji danych. Specjalność ta kształci inżynierów z umiejętnościami komputerowymi i konkretną wiedzą użytkową, bardzo pożądanych przez rynek pracy. 
 
Co po studiach?
 
Możesz kontynuować naukę na fizyce technicznej II stopnia lub innych kierunkach politechnicznych. Z dyplomem inżyniera możesz już pracować zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.  Instytucje badawcze, przemysłowe, centra rozwojowe – to przykładowe miejsca, w jakich możesz zostać zatrudniony. Jako fizyk medyczny znajdziesz też pracę w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Fizycy techniczni pożądani są też w specjalistycznych laboratoriach policyjnych czy nawet instytucjach wojskowych.
 
Możliwości w trakcie studiów:
•rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
•realizacja własnych projektów studenckich,
•działalność w Samorządzie Studentów, 
•działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów maturalnych, koła matematycznego dla olimpijczyków czy organizacja „Potyczek matematycznych” dla szkół ponadgimnazjalnych,
•udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
•udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
•nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
•program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
•staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
•programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+ Tempus, Sokratesi MOST),
•profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.
 
Fizyka techniczna - studia drugiego stopnia

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności. Profilowanie wykształcenia odbywa się poprzez wybór przedmiotów w ramach trzech bloków zajęć: grupa medyczna, grupa optometrii, grupa ciała stałego oraz poprzez wybór przedmiotów spośród obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych.

Co po studiach?

Z tym dyplomem możesz zarówno kontynuować karierę naukową i znaleźć zatrudnienie na uczelni, jak również pracować w sektorze prywatnym czy publicznym. Instytucje badawcze, przemysłowe, centra rozwojowe – to przykładowe miejsca, w jakich znajdziesz zatrudnienie. Jako fizyk medyczny znajdziesz też zatrudnienie w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Fizycy techniczni pożądani są też w specjalistycznych laboratoriach policyjnych czy instytucjach wojskowych.