Finał XI Konkursu Slawistycznego

26 kwietnia 2019 r. odbył się finał XI Konkursu Slawistycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lublina i Lubelszczyzny, organizowanego przez Instytut Filologii Słowiańskiej oraz Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS.
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o krajach słowiańskich: Rosji, Ukrainie, Bułgarii i Białorusi oraz promocja studiów slawistycznych. Tegoroczną edycję Konkursu Slawistycznego ponownie objęli honorowym patronatem: Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski, Kurator Oświaty w Lublinie Pani Teresa Misiuk, a także Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (tzw. RONIK) przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie, który ufundował również część nagród dla laureatów Konkursu.
Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, na trwałe wpisując się w program współpracy Instytutu Filologii Słowiańskiej ze szkołami Lublina i regionu. Impreza jest rozpoznawalna zarówno w środowisku młodzieży ponadgimnazjalnej, jak i nauczycieli uczących nie tylko języka rosyjskiego, ale również innych przedmiotów (j. polskiego, historii, geografii itp.).
W konkursie wzięło udział dwudziestu uczniów, którzy w swoich wystąpieniach (w dwóch kategoriach – indywidualnej oraz grupowej) w niezwykle ciekawy oraz barwny sposób zaprezentowali różnorodne aspekty kultury jednego z wybranych krajów słowiańskich. Wystąpienia uczestników oceniało Jury w składzie: Dr Marek Olejnik (Zakład Filologii Ukraińskiej) – przewodniczący, Dr Swietłana Szaszkowa (dyrektor CJKR, Pracownia Glottodydaktyki Języków Słowiańskich), Dr Natalia Rusiecka (Zakład Białorutenistyki i Bułgarystyki) oraz Dr Dimka Savova (Zakład Białorutenistyki i Bułgarystyki).

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria „Prezentacja indywidualna”:
I miejsce: Mikołaj Pawłowski (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju) – tytuł prezentacji: Barmańskie wędrówki szlakiem bułgarskich rytuałów;

Kategoria „Prezentacja grupowa”:
I miejsce: Dominika Sidoruk, Iga Mirończuk, Magda Sokołowska (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie) – Historia trzech kubków;

II miejsce: Martyna Gembal, Paweł Sochacki (I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach) – ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! Czyli obchody Martenicy w Bułgarii;

III miejsce: Barbara Kusiak, Aleksandra Wesołek, Anna Najczuk (Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie) – Символика цвета в Древней Руси (pol. „Symbolika kolorów na Rusi”);
III miejsce (ex aequo): Julia Malicka, Julia Furlepa, Patrycja Grochowicz (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju) – Podróż do magicznej krainy. Bułgarski Festiwal Róż.

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia:
- Marta Kuraszko, Gabriela Jarosz (Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie) – Русские приметы и суеверия (pol. „Wróżby i przesądy w tradycji rosyjskiej”);
- Dominika Kowalewska, Zuzanna Tomiło (Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie) – Matrioszka.

Podczas uroczystego podsumowania konkursu wręczono laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu nagrody oraz dyplomy. Podziękowania za wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów do konkursu otrzymali również towarzyszący swoim podopiecznym nauczyciele. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!

    Wydarzenia - 2019

    Data dodania
    6 maja 2019