Filologia polska, II stopień

 

Nazwa kierunku

Filologia polska, II stopień

Specjalności

Nauczycielska

Media i copywriting (NOWOŚĆ)

Język wykładowy

polski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Jeśli chcesz zgłębiać tajniki języka, literatury, kultury, aby móc je wykorzystać w swojej pracy zawodowej – podejmij studia magisterskie na kierunku filologia polska. Filologia polska to kierunek łączący wiedzę z różnych dziedzin (literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa,  filozofii), stworzony dla osób chcących stale poszerzać swoje horyzonty intelektualne, ciekawych świata w jego aspekcie humanistycznym.

Studia polonistyczne pozwolą Ci zyskać świadomość językową, literacką i kulturową, dadzą wiedzę, umiejętności i kompetencje do podjęcie różnorodnych aktywności zawodowych, w których doskonała znajomość fenomenu języka, literatury i kultury oraz narzędzi ich celowego tworzenia i przekształcania odgrywają ważną rolę.

W trakcie studiów pogłębisz swoją wiedzę o języku, m.in. poznasz jego stan współczesny i kierunki rozwoju, dowiesz się, w jaki sposób może być wykorzystywany w komunikacji różnego typu oraz jak właściwie (tj. pięknie, poprawnie i etycznie) go używać.  Pogłębisz też swoją wiedzę o literaturze i kulturze, m.in. poznasz współczesną literaturę polską (i w wybranym zakresie światową) oraz kierunki jej rozwoju, jej twórców i ich dzieła, dowiesz, jakie istnieją narzędzia analizy i interpretacji dzieł literackich oraz zdobędziesz umiejętności ich stosowania. Słowem – filologia polska poszerzy Twoją wiedzę ogólną i rozwinie krytyczne myślenie, wzbogaci Twój język i nauczy skutecznie nim się posługiwać.

Specjalności

 • nauczycielska:

Specjalność przeznaczona dla studentów, którzy już ukończyli filologię polską I stopnia ze specjalnością nauczycielską. Tutaj poszerzysz swoją wiedzę z edukacji polonistycznej i zdobędziesz uprawnienia do pracy jako polonista we wszystkich typach szkół.

Co po studiach?

W zależności od ukończonej specjalności pracę znajdziesz w redakcjach prasowych, radiowych czy telewizyjnych, a także w wydawnictwach książkowych czy biurach redakcyjno-korektorskich. Wiedza językowa i wykształcenie humanistyczne przydaje się również w agencjach public relations i reklamowych (np. w pracy jako copywriter). W placówkach, instytucjach i redakcjach związanych z kulturą, a po ukończeniu specjalności nauczycielskiej także we wszystkich  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych. Swoich sił próbować możesz także w teatrach, np. jako kierownik literacki, dramaturg, w biurze organizacji widowni czy redakcjach czasopism teatralnych. Możliwość poszerzania wiedzy i kontynuowania nauki dają Ci z kolei studia w szkole doktorskiej.

 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

 

EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM, Budapeszt, Węgry
https://www.elte.hu/en/

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Ołomuniec, Czechy
https://www.upol.cz/en/

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Praga, Czechy
https://cuni.cz/UKEN-1.html

OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE, Ostrawa, Czechy
https://www.osu.eu/

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA, Cluj-Napoca, Rumunia
https://www.ubbcluj.ro/en/

FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA, Jena (Turyngia), Niemcy
https://www.uni-jena.de/en

VILNIAUS UNIVERSITETAS, Wilno, Litwa
https://www.vu.lt/en/

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności nauczycielskiej ma szerokie wykształcenie humanistyczne oraz gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o literaturze i języku, pozwalające rozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanych z tematem pracy magisterskiej. Absolwent tej specjalności ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół, co pozwala mu wykonywać zawód nauczyciela w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych. Może zostać również m.in. doradcą metodycznym, ekspertem ds. podręczników i materiałów szkoleniowych, a także pracować jako trener z zakresu komunikacji w firmach szkoleniowych oraz tworzyć i publikować atrakcyjne graficznie materiały edukacyjne.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent specjalności nauczycielskiej ma uprawnienia do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół.

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Szkoły

Jednostka prowadząca

Instytut Filologii Polskiej UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Małgorzata Chachaj, prof. UMCS

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

lic. Paulina Misztal

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas

Dodatkowe informacje (linki)

 

 

Program studiów

Specjalność: Wydawnicza (od roku akad. 2019/20):

 

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2020/21):

 

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2022/23):

 

Specjalność: Media i copywriting (od roku akad. 2022/23):