Filologia polska, I stopień

 

Nazwa kierunku

Filologia polska, I stopień

Specjalności

Nauczycielska

Redaktorsko-medialna

Język wykładowy

polski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Jeśli lubisz czytać, fascynuje Cię język, literatura, kultura i marzysz o pracy, która pozwoli spożytkować te pasje – studia polonistyczne będą najlepszym wyborem. Filologia polska to kierunek dla osób chcących poszerzać swoje horyzonty intelektualne, ciekawych świata w jego aspekcie humanistycznym, łączący wiedzę z różnych dziedzin (literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii).

Studia polonistyczne pozwolą Ci zyskać świadomość językową, literacką i kulturową, dadzą wiedzę, umiejętności i kompetencje do podjęcie różnorodnych aktywności zawodowych, wszędzie tam, gdzie doskonała znajomość fenomenu języka, literatury i kultury oraz narzędzi ich celowego tworzenia i przekształcania odgrywają ważną rolę.

W ich trakcie możesz rozwijać swe pasje w kołach naukowych, uczestniczyć, w studenckich i doktoranckich konferencjach naukowych, a także, w ramach programu Erasmus, zrealizować część zajęć poza granicami Polski.

Studiowanie pogłębi Twoją wiedzę o języku, m.in. poznasz jego historię i stan współczesny, dowiesz się, w jaki sposób może być wykorzystywany w komunikacji różnego typu oraz jak właściwie (tj. pięknie, poprawnie i etycznie) go używać. Pogłębisz też swoją wiedzę o literaturze i kulturze, m.in. poznasz największe dzieła literatury polskiej i światowej, jakie istnieją narzędzia analizy i interpretacji dzieł literackich oraz zdobędziesz umiejętności ich stosowania.

Słowem – filologia polska poszerzy Twoją wiedzę ogólną i rozwinie krytyczne myślenie, wzbogaci Twój język i nauczy skutecznie nim się posługiwać.

Specjalności

• redaktorsko-medialna:

Dowiesz się tu wszystkiego, czego potrzebujesz, aby pracować w różnych mediach. Prasa, radio, telewizja, ale też nowe media – w teorii i praktyce poznasz zakres pracy redakcyjnej i dziennikarskiej. Spróbujesz swoich sił w różnych gatunkach dziennikarskich oraz dowiesz się, jakie są metody zdobywania i weryfikowania informacji. Są to umiejętności niezbędne w rzetelnej pracy medialnej.

• nauczycielska:

Zdobędziesz tu wiedzę oraz praktyczne umiejętności psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Aby uzyskać kwalifikacje do pracy w szkolnictwie należy  kontynuować tę specjalność na studiach II stopnia.

Po uzyskaniu tytułu licencjata możesz podjąć studia II stopnia na filologii polskiej lub innych kierunkach wymagających wiedzy humanistycznej. W zależności od ukończonej specjalności pracę znajdziesz w redakcjach prasowych, radiowych czy telewizyjnych lub w wydawnictwach książkowych. Możesz też pracować w mediach, placówkach i instytucjach kultury, działach promocji urzędów, banków, agencjach public relations i reklamowych.

 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

 

EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM, Budapeszt, Węgry
https://www.elte.hu/en/

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Ołomuniec, Czechy
https://www.upol.cz/en/

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Praga, Czechy
https://cuni.cz/UKEN-1.html

OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE, Ostrawa, Czechy
https://www.osu.eu/

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA, Cluj-Napoca, Rumunia
https://www.ubbcluj.ro/en/

FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA, Jena (Turyngia), Niemcy
https://www.uni-jena.de/en

VILNIAUS UNIVERSITETAS, Wilno, Litwa
https://www.vu.lt/en/

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności nauczycielskiej zyskuje wiedzę i umiejętności psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących Standardach kształcenia nauczycieli. Aby uzyskać kwalifikacje do pracy jako nauczyciel języka polskiego we wszystkich typach placówek oświatowych, należy kontynuować tę specjalność na studiach II stopnia. Absolwent specjalności redaktorsko-medialnej poznaje zakres pracy redakcyjnej i dziennikarskiej (prasa, radio, telewizja). Dysponuje również wiedzą o gatunkach dziennikarskich, potrafi zdobywać i weryfikować informacje przydatne w redagowaniu wypowiedzi medialnych. Posiadane kompetencje umożliwiają podjęcie pracy jako rzecznik prasowy w instytucjach informacyjnych, jako dziennikarz lub redaktor w mediach internetowych, redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Absolwent może też opracowywać materiały graficzne na potrzeby różnych instytucji.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent specjalności nauczycielskiej może kontynuować studia na drugim stopniu, by uzyskać kwalifikacje jako nauczyciel języka polskiego we wszystkich typach placówek oświatowych.

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Szkoły, redakcje

Jednostka prowadząca

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Małgorzata Chachaj, prof. UMCS

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

lic. Paulina Misztal

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas

Dodatkowe informacje (linki)

 

 

Program studiów

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2020/21):

 

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2021/22):

 

Specjalność: Redaktorsko-medialna (od roku akad. 2019/20):

 

Specjalność: Nauczycielska (od roku akad. 2022/23):

 

Specjalność: Redaktorsko-medialna (od roku akad. 2022/23):