Filologia Polska

Opieka nad kierunkiem:

Prodziekan:
dr hab. Marek Woźniak

Koordynator ds. kierunku:
dr hab. Anna Tryksza

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem:    
prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

 

 

 

Opieka dziekanatu:

Pon - Czw 10.00-14.00

     lic. Paulina Misztal
II°   lic. Paulina Misztal

Planista:
mgr Jarosław Wojtaszko         

 

 

Opiekuni roku:

I° 1 r. dr Monika Łaszkiewicz
I° 2 r. dr Tomasz Lawenda
I° 3 r. dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny   
II° 1 r.     dr hab. Anna Tryksza
II° 2 r. dr hab. Agata Skała