Fakultety semestr letni 2020/21

Lista zajęć fakultatywnych Wydział Filozofii i Socjologii
rok ak. 2020/2021
semestr letni

 1. dr Grzegorz Bednarczyk, Na drodze postępu czy u progu katastrofy? O perspektywach ludzkości z punktu widzenia nauk społecznych i humanistycznych
 2. dr Joanna Bielecka-Prus, Badania z wykorzystaniem artystycznych środków ekspresji
 3. dr hab. Paweł Bytniewski, prof. UMCS, Kulturowe teorie widzenia
 4. mgr Ivan Davydenko, Transhumanizm 101
 5. mgr Anna Dudkowski-Sadowska, Promocja zdrowia w działaniu KS
 6. dr hab. Piotr Giza, prof. UMCS, Python Programming_part I – zajęcia w języku angielskim
 7. prof. dr hab. Lesław Hostyński, Etyczne problemy świata współczesnego
 8. prof. dr hab. Lesław Hostyński, Aksjologiczny wymiar miłości i seksu
 9. dr Andrzej Juros, Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi KS
 10. dr Andrzej Juros, Społeczeństwo obywatelskie
 11. dr Justyna Rynkiewicz, Kreatywność w działaniach społecznych KS
 12. dr Justyna Rynkiewicz, Filozofia i psychologia poczucia własnej wartości
 13. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS, Doradztwo filozoficzne i coaching
 14. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS, Estetyka miłości
 15. dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Kreatywność, Twórczość, Innowacyjność KS
 16. dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Czy historia ma sens? Wprowadzenie do filozofii dziejów
 17. dr Marzena Kruk, Zarządzanie kapitałem ludzkim
 18. dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS, Religia chińska
 19. dr hab. Małgorzata Kowalewska, prof. UMCS, Etyka stoików a problemy etyczne XXI wieku
 20. dr Marcin Krawczyk, Preferencje estetyczne. Co się nam podoba i dlaczego? KS
 21. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska, Banalność zła – dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?
 22. dr hab. Małgorzata Kuśpit, Zrozumieć emocje
 23. dr Monika Malmon, Uratowanie cywilizacji antycznej przez Irlandczyków
 24. dr Michał Nowakowski, dr Artur Wysocki, Design Thinking – warsztaty myślenia projektowego KS
 25. dr Karolina Podgórska, Mobilność w czasach zarazy
 26. dr Karolina Podgórska, Współczesne społeczeństwo polskie
 27. dr Krzysztof Rojek, Meandry wolności
 28. mgr Andrzej Stawicki, Analiza polityk publicznych
 29. dr hab. Tomasz Stefaniuk, Wprowadzenie do wiedzy o islamie i kulturze muzułmańskiej
 30. dr hab. Marek Szymański, Buddyzm. Najważniejsze postaci, idee i praktyki
 31. dr Anna Tychmanowicz, Trening kreatywnego myślenia KS
 32. mgr inż. Agnieszka Walczak-Skałecka, Kompetencje moderatora kokreatywnych metod projektowych na przykładzie Design Thinking i Service Design
 33. mgr Monika Wasilonek, Projekt programu społecznego – symulacje

KS – zajęcia dedykowane kierunkowi Kreatywność społeczna

Sylabusy uruchomionych fakultetów są dostępne również w systemie USOS.