Faktury za świadczenie usług hotelowych - komunikat

Komunikat Działu Organizacyjno-Prawnego i Kwestury UMCS.

Dział Organizacyjno-Prawny i Kwestura UMCS informuje, iż wszystkie faktury wystawione przez: 

  • Hotel Victoria Sp. z o.o. (Lublin), 
  • Hotel G.E. Lublin Sp. z o.o. (Hotel Campanile w Lublinie), 
  • Europa S.A. (Hotel Europa w Lublinie)

za świadczenie usług hotelowych na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, należy – przed ich przekazaniem do Zespołu Finansowego UMCS – przedłożyć w Dziale Organizacyjno-Prawnym UMCS (Rektorat, XIII piętro, pok. 1301) w celu ich zarejestrowania.

    Aktualności