Fake newsy - "Bądź bezpieczny w sieci z UMCS"

Internet stał się jednym z najpopularniejszych źródeł informacji. Dzięki informacjom zamieszczonym w sieci mamy możliwość otrzymania odpowiedzi na pytania związane z nauką, rozrywką, komunikacją czy polityką. Zakres informacyjny jest szeroki, od wiadomości ze świata po zabawne filmiki instruktażowe ukazujące podstawowe czynności w kuchni.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie treści publikowane w sieci są prawdziwe. W tym przypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem „fake newsa”. Czyli informacji, publikacji czy nawet całych witryn internetowych, które w sposób celowy wprowadzają użytkowników w błąd przekazując informacje nieprawdziwe lub sfałszowane. Działania te często są ukierunkowane na celowe ośmieszanie lub zmianę percepcji danej sytuacji lub zjawiska.

Fake newsy możemy podzielić na trzy główne grupy:

Pierwsza z nich to całkowita nieprawda, czyli wszelkie informacje prezentowane odbiorcy są odmienne od rzeczywistej sytuacji. Kolejny przykład to sytuacja kiedy prawda jest sporna, gdzie fakty i informacje są selekcjonowane i prezentowane w odpowiednio zaplanowanym kontekście, co wprowadza użytkownika w błąd. Trzecia grupa fake newsów to manipulacja cytatem, czyli odpowiednia prezentacja wypowiedzi, w której poszczególne elementy zostają usunięte lub wręcz zastąpione innymi sentencjami, np.: z tego samego wywiadu, lecz w zupełnie innym kontekście. Zabieg ten powoduje całkowitą zmianę sensu wypowiedzi, często prowadząc do sytuacji negatywnych i skrajnych.  

Fake newsy bardzo często powstają i są rozpowszechniane w środowisku mediów społecznościowych. Wiele serwisów internetowych stara się przeciwdziałać temu zjawisku poprzez systemy zabezpieczające weryfikujące informacje, czaty i wiadomości. W procesie zabezpieczania biorą udział organizacje fact-checkingowe czyli instytucje, które zajmują się sprawdzaniem faktów.

Aby skutecznie walczyć ze zjawiskiem fake newsów, należy zachowywać ograniczone zaufanie do serwisów i stron internetowych, z których korzystamy. Warto weryfikować informacje w kilku źródłach oraz unikać dalszego udostępniania treści, których nie jesteśmy pewni.

Zapraszamy do zapoznania się z drugą animacją instruktażową, powstałą jako element realizacji projektu „Bądź bezpieczny w sieci z UMCS”, w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki - popularyzacja nauki i promocja sportu", dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki, odpowiadającemu na potrzeby ukazania odpowiednich środków i metod, pozwalających uniknąć niepożądanych działań ze strony cyberprzestępców.

Przygotowane materiały zostały opracowane we współpracy Centrum Promocji UMCS z dr Iloną Dąbrowską, z Katedry Dziennikarstwa w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2022