Europejskie Koło Naukowe

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

Opiekun merytoryczny: 
dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/164/2019