Europejski Uniwersytet Wschodni

"Europejski Uniwerstet Wschodni"/ Umowa nr: 7/PN/15

Termin realizacji: 01.09.2014 - 31.08.2016

Projekt był realizowany przez Gminę Lublin w partnerstwie z 3 uniwersytetami lubelskimi: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Politechniką Lubelską oraz 2 uniwersytetami zagranicznymi: litewskim Uniwersytetem Mykolo Romerio z Wilna oraz Słowackim Katolickim Uniwersytetem w Ružomberku.