Europejska Komisja Nauki i Badań IOV na 2 Zgromadzeniu IOV America

W dn. 10-16. 10. 2022 przewodnicząca Polskiej Sekcji IOV i jednocześnie przewodnicząca Międzynarodowej Komisji Nauki i Badań dla Europy IOV – prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka, uczestniczyła w 2nd IOV International Assembly of the Americas, który odbywał się podczas Expofest Ijui/RS – Brasil w Ijui, brazylijskim mieście określanym jako „International Capital of Ethnicities of the Americas”.

Tematem przewodnim Zgromadzenia była „Ethnic diversity. Protagonist of the future generation.” Prof. Brzozowska-Krajka została zaproszona przez organizatorów do wygłoszenia referatu pt. „ A  unity of ethnic diversities: The  importance, priorities, partnerships and academic and scientific perspectives of IOV Science and Research Commission for Europe”. W swym wystąpieniu zaakcentowała również  propozycje wspólnych badań IOV Europe i IOV America w aspekcie przestrzeni diasporycznych.

Do szczególnie wzruszających należały spotkania z miejscową Polonią zrzeszoną w  Sociedade Cultural Polonesa Karol Wojtylla z siedzibą w tzw. Domu Polskim (Casa polonesa), ale też spotkania w rodzinach imigrantów w ich naturalnym środowisku życia. Akcentowana nieustannie wieź z krajem przodków nie odwoływała wyłącznie do sfery symboliki, lecz wielu markerów etniczności z pogłębioną autoidentyfikacją narodową w płaszczyźnie indywidualnej i grupowej (religijność, muzyka, taniec, śpiew, sztuka ludowa, kuchnia etniczna).

    Aktualności

    Data dodania
    26 października 2022