Dodatkowa rekrutacja (do wyczerpania limitu miejsc):

Europeistyka - stacjonarne pierwszego stopnia - dodatkowa rekrutacja

- studia I stopnia (profil praktyczny)

„kierunek myślenia”

Opis

Skuteczność realizowanego programu studiów oraz przygotowanie studiów do wymogów współczesnego rynku pracy zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna, eksperci z doświadczeniem praktycznym oraz zaangażowanie w proces kształcenia interesariuszy zewnętrznych.

Specjalności

   • zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
   • mobilność społeczna
   • zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna

Dlaczego europeistyka?

   • kadra dydaktyczna z bogatym doświadczeniem praktycznym
   • praktyczne i projektowe formy zajęć dydaktycznych
   • języki europejskie (w tym: dla chętnych język norweski)
   • trening językowy
   • wizyty studyjne z udziałem specjalistów z rynku pracy
   • możliwość indywidualnego wyboru przedmiotów
   • bogata oferta praktyk zawodowych

Perspektywa zatrudnienia

   • instytucjach Unii Europejskiej
   • administracjia państwowa i samorządowa
   • organizacje pozarządowe i instytucje pozyskujące fundusze
   • organizacje i instytucje kulturalne oraz społeczne
   • jednostki promujące i zarządzające zdrowiem
   • media i wydawnictwa, działy HR
   • przedsiębiorstwa krajowe í europejskie

Uzyskasz umiejętności i kompetencje

   • autoprezentacji i wystąpień publicznych
   • współpracy w zespole
   • negocjacji
   • samodzielnego rozwiązywania problemów
   • samodzielnego podejmowania działań
   • praktycznego przygotowania do organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych
   • pozyskiwania funduszy zewnętrznych í sposobów ich realizacji
   • posługiwania się językami obcymi

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studi&oacutew, są zamieszczone na stronach internetowych:

europeistyka.umcs.lublin.pl

facebook.com/europeistyka.umcs

Europeistyka - stacjonarne pierwszego stopnia