- studia I stopnia (profil praktyczny)

„kierunek myślenia”

Opis

Skuteczność realizowanego programu studiów oraz przygotowanie studiów do wymogów współczesnego rynku pracy zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna, eksperci z doświadczeniem praktycznym oraz zaangażowanie w proces kształcenia interesariuszy zewnętrznych.

Specjalności

 • zarządzanie kulturą i komunikacją społeczną
 • mobilność społeczna
 • zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna

Dlaczego europeistyka?

 • kadra dydaktyczna z bogatym doświadczeniem praktycznym
 • praktyczne i projektowe formy zajęć dydaktycznych
 • języki europejskie (w tym: dla chętnych język norweski)
 • trening językowy
 • wizyty studyjne z udziałem specjalistów z rynku pracy
 • możliwość indywidualnego wyboru przedmiotów
 • bogata oferta praktyk zawodowych

Perspektywa zatrudnienia

 • instytucjach Unii Europejskiej
 • administracjia państwowa i samorządowa
 • organizacje pozarządowe i instytucje pozyskujące fundusze
 • organizacje i instytucje kulturalne oraz społeczne
 • jednostki promujące i zarządzające zdrowiem
 • media i wydawnictwa, działy HR
 • przedsiębiorstwa krajowe í europejskie

Uzyskasz umiejętności i kompetencje

 • autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • współpracy w zespole
 • negocjacji
 • samodzielnego rozwiązywania problemów
 • samodzielnego podejmowania działań
 • praktycznego przygotowania do organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych í sposobów ich realizacji
 • posługiwania się językami obcymi

Dodatkowe informacje

Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studi&oacutew, są zamieszczone na stronach internetowych:

europeistyka.umcs.lublin.pl

facebook.com/europeistyka.umcs

System rekrutacji UMCS > Europeistyka – stacjonarne pierwszego stopnia