EU Green Week 2020 w Lublinie

Szanowni Państwo,

miło jest nam zakomunikować, iż Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach europejskiej inicjatywy “EU Green Week” wspólnie przeprowadzą działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Lublina i woj. lubelskiego. Projekt edukacyjny pt. "SPACER ŻYWIOŁÓW: woda, ziemia, powietrze" (“Green Week w Lublinie": Air, Earth and Water – a walk among elements”) przeszedł pozytywnie wszystkie etapy weryfikacji konkursowej i został objęty oficjalnym patronatem EU Green Week. 

Głównymi tematami zajęć będą: program WFOŚiGW Czyste Powietrze, miejska zieleń jako baza pokarmowa i przestrzeń życia zapylaczy (w tym pszczoły miodnej); sposoby pozyskiwania wody i jej wykorzystanie w miejskich przestrzeniach zielonych i małych pasiekach miejskich; tworzenie zielonej przestrzeni przez inicjatywy sąsiedzkie i małe spółdzielnie mieszkaniowe jako alternatywy dla kurczącej się zieleni w mieście; życie i kondycja pszczół w mieście, badania miodu miejskiego. Warsztaty, wykłady i konsultacje odbędą się zarówno w „zielonej” przestrzeni miasta, w salach edukacyjnych CSK i UMCS, jak również on-line. Logo Green Week w Lublinie zostało zaprojektowane przez dr Beatę Hołub z Katedry Geomorfologii i Paleogeografii Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

http://www.wfos.lublin.pl/

http://spotkaniakultur.com/pl/miejska-pasieka-artystyczna

http://bee-research.umcs.pl

http://fundacjakrajobrazy.pl/projekty/

 

EU Green Week 2020

Na całym świecie na skutek niezrównoważonych działań człowieka zanika różnorodność biologiczna. Straty te wiążą się bezpośrednio ze zmianą klimatu, a rezultatem tego bezprecedensowego kryzysu są zaburzenia w ekosystemach utrzymujących życie na Ziemi i dostarczających niezbędne dla naszego społeczeństwa usługi ekosystemowe. Ma to katastrofalny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi. Sytuacja jest naprawdę poważna, ale nadal jest nadzieja. Rozwiązań nie brakuje, jednak wymagają one dogłębnych zmian w produkcji, konsumpcji i handlu.

Zielony Tydzień Unii Europejskiej skupi się na bioróżnorodności w szerszym kontekście kryzysu ekologicznego. Będzie stanowił wezwanie do natychmiastowego działania, a także szansę na odkrywanie możliwych ścieżek prowadzących do zmian oraz zbadanie, jak polityka unijna (przykładowo choćby Europejski Zielony Ład) może pomóc w ochronie i odbudowie przyrody oraz w jej zrównoważonym zarządzaniu, umożliwiając odzyskanie równowagi i dalszy rozwój.

Program zaplanowanej w ramach Zielonego Tygodnia UE konferencji w Brukseli obejmie szereg obrad poświęconych ocenie unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. Opublikowane zostaną wnioski z badania ewaluacyjnego, które dadzą interesariuszom możliwość zareagowania, podzielenia się swoimi perspektywami i doświadczeniami oraz omówienia dotychczasowych osiągnięć, czynników sukcesu, przeszkód utrudniających wdrażanie nowych rozwiązań i postępów w realizowaniu założonych celów. Wkład ten zostanie uwzględniony w ostatecznych wynikach badania.

Tegoroczny Zielony Tydzień UE pełni także rolę drogowskazu dla konferencji COP 15, która odbędzie się w październiku 2020 r. w Kunming w Chinach, gdzie światowi liderzy przyjmą 10-letni plan ochrony bioróżnorodności, zawierając tym samym nową globalną umowę pomiędzy ludzkością i naturą.

Więcej informacji nt. EU Green Week 2020 jest dostęonych pod linkiem; https://www.eugreenweek.eu/en

    Aktualności

    Data dodania
    1 czerwca 2020