Erasmus Student Network UMCS Lublin

Organizacja wpisana do Rejestru Organizacji pod numerem OU/094/2014.

Strona WWW: www.umcs.esn.pl

Facebook: www.facebook.com/esnumcslublin/