ERASMUS PLUS - informacje wydziałowe

UWAGA!
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na studia w II semestrze roku akademickiego 2019/20 w uczelniach zagranicznych, zob. ogłoszenie >>>


Erasmus Plus jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata na 2014-2020.

Uniwersyteckie Biuro Programu Erasmus dostępne jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/erasmus,160.htm
Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus jest mgr Ryszard Straszyński.

Informacje o uczelniach partnerskich i aktualnie zawartych umowach na Wydziale Humanistycznym znajdują się u koordynatorów instytutowych. Kandydaci zainteresowani programem składają podania do koordynatorów w instytutach.

 

Koordynatorzy ds. współpracy z zagranicą (Erasmus) na Wydziale Humanistycznym UMCS:

Wydziałowy:
dr hab. Piotr Bednarz
tel. 81- 537 26 79; piotr.bednarz@poczta.umcs.lublin.pl  

d. Instytut Anglistyki:

dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga, prof. UMCS
tel. 81- 537 26 35; uterentowicz@hektor.umcs.lublin.pl

Instytut Archeologii:

dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS
tel. 81 537 52 86; 52 89; piotr.luczkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Filologii Polskiej:

prof. dr hab. Dariusz Chemperek
tel. 81- 537 26 93; dariusz.chemperek@umcs.pl

d. Instytut Filologii Romańskiej:
• Iberystyka (Portugalia) - dr Justyna Wiśniewska
tel. 81- 537 26 94; justyna@poczta.umcs.lublin.pl
• Iberystyka (Hiszpania)- dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska
tel. 81- 537 26 94; beata.brzozowska-zburzynska@poczta.umcs.lublin.pl
Romanistyka (Francja, Włochy) - dr Izabela Szantyka
tel. 81- 537 26 61; izabela.szantyka@poczta.umcs.lublin.pl

d. Instytut Filologii Słowiańskiej:
dr hab. Petar Sotirov, prof. UMCS
tel. 81- 537 26 52; petar.sotirov@poczta.umcs.lublin.pl

d. Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej:
• Germanistyka - mgr Marek Jędrzejowski
tel. 81- 537 26 12; marek.jedrzejowski@poczta.umcs.lublin.pl
Lingwistyka stosowana - dr Marta Michaluk
tel. 81- 537 88 72; marta2.michaluk@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Historii:
dr hab. Piotr Bednarz
tel. 81- 537 26 79;  piotr.bednarz@poczta.umcs.lublin.pl

d. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa:

dr hab. Anita Has-Tokarz
tel. 81- 537 50 73; a.hastokarz@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Nauk o Kulturze (d. Kulturoznawstwa):

dr Magdalena Dąbrowska
tel. 81- 537 27 75; dabrowska@poczta.umcs.lublin.pl

d. Zakład Logopedii i Językoznawstawa Stosowanego:
dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS
tel. 81- 537 54 15; aneta.domagala@poczta.umcs.lublin.pl